Algemene voorwaarden

 

 1. Een week is van maandag tot maandag of vrijdag tot vrijdag, een midweek is van maandag tot vrijdag en een langweekend is van vrijdag tot maandag. De aankomsttijd is vanaf 16.00 uur en vertrektijd is voor 10.00 uur. In overleg en alleen na toestemming door de eigenaar kan hiervan worden afgeweken.
 1. Na reservering van de Tuynkamer moet u binnen 7 dagen 30% van de huursom aanbetalen. Let op de boeking is pas definitief na aanbetaling! Verder ontvangt u een bevestiging van de reservering en een bevestiging van de aanbetaling. U dient het restbedrag (de huursom plus toeristenbelasting en de borgsom) uiterlijk vier weken voor aankomst te hebben betaald. Boekt u binnen vier weken voor aankomst dan dient het gehele bedrag in een keer betaald te worden.
 1. Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt u daarvan een betalingsbevestiging.
 2. De borgsom bedraagt € 200,-. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten en moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons aan de huurder binnen 5 werkdagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.
 1. Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
  Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom. Bij annulering binnen de periode van vier weken bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang zal geen bedrag meer worden teruggestort. Mocht het huis alsnog voor de volledige huurprijs, voor de geannuleerde periode, worden verhuurd dan zal de eigenaar 80% van de huursom terugstorten. De betaalde bijkomende kosten (toeristenbelasting en borg) worden altijd terugbetaald.
 1. Het volledige huurbedrag dient vier weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zoals hierboven onder punt 5 vermeld, in werking, gelijk aan annulering.
 1. De eigenaar accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.
 1. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor de schade die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaren daarover onmiddellijk te informeren, belt u dan: 0031 6 534 92 854.
 1. De huurders kunnen door de eigenaar/ beheerder verzocht worden om het gehuurde object per direct te verlaten indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.
 2. De eigenaar gaat ervan uit dat u een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel de eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt.
  U dient tevens over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken die gedurende de huurperiode geldig is.
  https://www.anwb.nl/verzekeringen/thema/corona-wat-is-verzekerd
 3. De huurder dient de Tuynkamer na de huurperiode netjes en opgeruimd (bezemschoon) achter te laten en de sleutel af te geven op het sleuteladres.